Pot Ga Honoru (Cz 3 Krolowie I Czarnoksi Nicy) Morgan Rice

ISBN: 9781632914316

Published: October 2nd 2015

ebook


Description

Pot Ga Honoru (Cz 3 Krolowie I Czarnoksi Nicy)  by  Morgan Rice

Pot Ga Honoru (Cz 3 Krolowie I Czarnoksi Nicy) by Morgan Rice
October 2nd 2015 | ebook | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | | ISBN: 9781632914316 | 9.34 Mb

Przepe niona akcj powie z gatunku fantasy, ktora z pewno ci zadowoli zarowno fanow dotychczasowej tworczo ci Morgan Rice, jak i entuzjastow powie ci takich jak The Inheritance Cycle Christophera Paolini.... Najnowsza powie Rice wci gnie bez resztyMorePrzepe niona akcj powie z gatunku fantasy, ktora z pewno ci zadowoli zarowno fanow dotychczasowej tworczo ci Morgan Rice, jak i entuzjastow powie ci takich jak The Inheritance Cycle Christophera Paolini.... Najnowsza powie Rice wci gnie bez reszty wszystkich mi o nikow literatury dla m odzie y.--The Wanderer, A Literary Journal (dotyczy Powrotu Smokow)Bestsellerowa seria!POT GA HONORU to trzecia cz bestsellerowej serii fantasy Morgan Rice, KROLOWIE I CZARNOKSI NICY (pierwsza cz, POWROT SMOKOW, jest do ci gni cia za darmo)!W POT DZE HONORU Kyra odnajduje w ko cu swojego wujka, ktory jak si okazuje, jest zupe nie inny ni to sobie wyobra a a.

Rozpoczyna szkolenie, podczas ktorego szybko napotyka granice swojej mocy, co wystawia na prob jej wytrwa o i wywo uje frustracj . Nie mog c przywo a smoka, ani nie potrafi c wejrze w g b swojej duszy, czuje siln potrzeb do czenia do ojca na wojnie i w tpi w to, czy kiedykolwiek stanie si wojowniczk, za ktor si uwa a a.

A kiedy w le nych ost pach poznaje tajemniczego ch opca, o wiele pot niejszego od siebie, zaczyna zastanawia si, co jeszcze kryje dla niej przysz o .Duncan musi zej ze szczytow Kos ze swoj now, o wiele liczniejsz armi, by przeprowadzi niezwykle ryzykown inwazj na stolic . Wie dobrze, e je li wygra, za staro ytnymi murami czeka na niego b dzie dawny krol ze sw wit szlachcicow i arystokratow, wszyscy uwik ani w brudne gierki, wszyscy skorzy do zdrady.

Obawia si, e zjednoczenie Escalonu mo e by w rzeczywisto ci o wiele trudniejsze, ni jego wyzwolenie..W mie cie Ur Alec musi wykorzysta swoje wyj tkowe umiej tno ci kowalskie, eby pomoc ruchowi oporu w obronie przed nadci gaj c inwazj Pandezji. Nie mo e wyj z podziwu, gdy po raz pierwszy spotyka Dierdre, najsilniejsz dziewczyn, jak kiedykolwiek widzia . Gdy nadchodzi czas, kiedy Dierdre musi sprzeciwi si Pandezji, zastanawia si, czy tym razem ojciec i jego ludzie stan w jej obronie.Wezuwiusz prowadzi swoj narod trolli przez bezbronny Escalon, siej c spustoszenie, podczas gdy Theos, ogarni ty furi po stracie syna, rownie m ci si okrutnie i nie przestanie, dopoki wszystko woko niego nie sp onie.POT GA HONORU przeniesie ci do wiata rycerzy i wojownikow, krolow i namiestnikow, honoru i m stwa, magii, przeznaczenia, potworow i smokow.

To magiczna opowie o mi o ci i z amanych sercach, oszustwach, ambicji i zdradzie. To powie fantasy w najlepszym wydaniu, ktora b dzie y w tobie jeszcze d ugo po jej przeczytaniu, ktora wci gnie ka dego czytelnika, bez wzgl du na jego p e czy wiek.Czwarta ksi ka serii KROLOWIE I CZARNOKSI NICY uka e si ju wkrotce.Dobra wiadomo dla wszystkich tych, ktorzy po przeczytaniu ca ej serii Kr gu Czarnoksi nika wci pragn wi cej. Ksi ki Morgan Rice to zapowied kolejnej genialnej serii fantasy, ktora zabiera nas w podro do wiata trolli i smokow, m stwa, honoru, odwagi, magii i wiary w swoje przeznaczenie.

Morgan po raz kolejny uda o si stworzy nietuzinkowych bohaterow, ktorych dopingujemy na ka dej stronie ksi ki. ... Obowi zkowa pozycja w biblioteczce ka dego mi o nika gatunku fantasy.--Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (dotyczy Powrotu Smokow)[Ta powie ] to ogromny sukces - od samego pocz tku .... Rewelacyjna powie fantasy ... Zaczyna si tak, jak powinna - od opisu zmaga jednej bohaterki, by potem, z ka d kolejn stron, wprowadza nas coraz g biej w wiat rycerzy, smokow, magii, potworow i przeznaczenia.

... W tej ksi ce znajdziesz wszystko to, co potrzebne jest dobrej fantasy, od wojownikow i bitew, po konfrontacj z samym sob ... Szczegolnie polecana dla czytelnikow, ktorzy lubi przygody m odyEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Pot Ga Honoru (Cz 3 Krolowie I Czarnoksi Nicy)":


mtransmiter.pl

©2012-2015 | DMCA | Contact us