Jak przebiegają badania wysiłkowe i co mają na celu?

0
140

Badania wysiłkowe to jedno z podstawowych narzędzi diagnostycznych w kardiologii, których wyniki pozwalają ocenić wydolność organizmu pacjenta oraz wykryć ewentualne nieprawidłowości w działaniu układu krążenia. Jak dokładnie przebiega takie badanie i jaki jest jego cel? W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Czym są badania wysiłkowe i dlaczego są przeprowadzane?

Badania wysiłkowe są rodzajem testów kardio-respiracyjnych, które polegają na stopniowym zwiększaniu intensywności wysiłku fizycznego pacjenta i obserwacji reakcji jego organizmu na ten stres. W trakcie badania monitorowane są parametry takie jak tętno, ciśnienie tętnicze, częstość oddechów oraz za pomocą elektrokardiogramu (EKG) rejestruje się pracę serca.

Głównym celem badań wysiłkowych jest ocena wydolności układu krążenia pacjenta, co pozwala lekarzowi na wczesne wykrycie ewentualnych problemów związanych z sercem. Badanie to jest często przeprowadzane u osób z podejrzeniem chorób wieńcowych, niewydolności serca, zaburzeń rytmu serca czy nadciśnienia tętniczego. U sportowców badania wysiłkowe w Tychach pozwalają na ocenę ich kondycji i wydolności organizmu oraz planowanie treningów.

Jak przebiega badanie wysiłkowe?

Przed przystąpieniem do badania wysiłkowego pacjent poddawany jest szczegółowej ankiecie zdrowotnej oraz ocenie lekarskiej, mającej na celu wykluczenie przeciwwskazań do jego wykonania. Następnie, przy użyciu elektrod, zakładany jest na klatkę piersiową pacjenta aparat rejestrujący EKG. Ponadto na rękę zakładany jest mankiet do pomiaru ciśnienia tętniczego, a czasem stosuje się również pulsoksymetr mierzący nasycenie krwi tlenem.

Sam test wysiłkowy polega na wykonywaniu przez pacjenta stopniowo zwiększającego się wysiłku fizycznego, zwykle na bieżni mechanicznej lub rowerze ergometrycznym. Intensywność ćwiczeń zwiększa się co kilka minut, aż do osiągnięcia indywidualnego progu tętna maksymalnego, ustalonego na podstawie wieku i płci badanego. W trakcie całego badania lekarz obserwuje zachowanie pacjenta oraz monitoruje parametry jego funkcji życiowych, takie jak EKG, ciśnienie tętnicze czy nasycenie krwi tlenem. W przypadku wystąpienia u pacjenta objawów takich jak ból w klatce piersiowej, duszność, zawroty głowy czy zaburzenia rytmu serca, badanie jest natychmiast przerywane, a pacjent poddawany dalszej diagnostyce.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here