Obsługa crowdfundingu – co warto o niej wiedzieć?

0
606
Obsługa crowdfundingu - co warto o niej wiedzieć?

Zbiórki pieniędzy od zainteresowanych danym produktem lub usługą inwestorów stają się coraz częstszym sposobem na zdobycie kapitału przez niewielkie przedsiębiorstwa różnych branż. Profesjonalna obsługa crowdfundingu jest więc niezwykle istotna, a wyspecjalizowane podmioty, które ją oferują, nie mogą narzekać na brak klientów.

Crowdfunding – podstawowe informacje

Finansowanie społecznościowe, czyli crowdfunding, może przybierać różne formy. Najczęściej spotykane są kampanie tego typu, bazujące na udziale osób, wspierających dany projekt, w przyszłych zyskach z przedsięwzięcia. W wielu wypadkach, zwłaszcza w branży artystycznej, udział w crowdfundingu związany jest też z dostępem do ekskluzywnych egzemplarzy dzieł wykonanych z udziałem zebranych środków lub z prawem pierwszeństwa w ich zakupie. Innym sposobem wynagrodzenia, stosowanego w finansowaniu społecznościowym, są odsetki od udostępnionego kapitału

Obecnie bardzo dużą rolę przywiązuje się do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa inwestorom tego typu przedsięwzięć. Dobrej klasy kancelarie prawne świadczą przy tym usługi z zakresu obsługi crowdfundingu w różnych jego formach – zarówno w przypadku, gdy pozyskane w toku zbiórki środki mają charakter pożyczki, jak i wtedy, gdy kampania przybiera charakter emisji akcji.

Obsługa crowdfundingu – jak to wygląda w praktyce?

Najczęściej firmy, które rozpoczynają zbiórkę społecznościową, mają formę inną niż spółka akcyjna. Obsługa crowdfundingu pod względem prawnym będzie więc miała na celu przede wszystkim nadanie przedsiębiorstwu odpowiedniego statusu oraz dostosowanie jego charakteru do wszelkich wymagań, które są z tym związane. W wielu wypadkach konieczne jest również spełnienie wymogów formalnych, związanych z emisją papierów wartościowych.

Bardzo często obsługa crowdfundingu udziałowego powiązana jest z prowadzeniem tablicy ogłoszeń dla danego przedsięwzięcia. To rozwiązanie, przewidziane przez prawo wspólnotowe, ma ułatwić drobnym inwestorom wyjście z  inwestycji, bez konieczności samodzielnego poszukiwania osób fizycznych lub prawnych, zainteresowanych nabyciem udziałów.

Podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi crowdfundingu są równie często odpowiedzialne za zapewnienie zgodności z prawem całej akcji – zarówno wtedy, gdy przybiera ona postać pożyczki społecznościowej, jak i w przypadku nabywania przez uczestników zbiórki udziałów w danym przedsięwzięciu. Warto bowiem wiedzieć, że przepisy UE regulują sposób prowadzenia tego typu zbiórek, chroniąc majątek potencjalnych drobnych inwestorów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here