Wzorce harmoniczne w handlu Forex

0
146

Na rynku walutowym niezbędne jest stosowanie analizy technicznej. Do tego typu analizy zalicza się kilka różnych narzędzi. Jednym z nich są wzorce harmoniczne. Wzorce harmoniczne to zaawansowana forma analizy technicznej, która ma na celu zidentyfikowanie potencjalnych punktów zwrotnych na rynku. Jak nazwa wskazuje opiera się ona na elementach harmonicznych czyli powtarzających się struktur cenowych podobnych do harmonicznych wzorców geometrycznych. Wzorce te mają swoje korzenie w teorii fal Elliotta i mają zastosowanie w handlu na różnych rynkach, w tym na rynku walutowym Forex.

Podstawowe wzorce harmoniczne

Możemy stosować kilka różnych wzorców harmonicznych. Jednym z najbardziej znanych i popularnych jest wzorzec Gartleya. Składa się on z pięciu punktów, które tworzą proporcje cenowe oparte na liczbach Fibonacciego. Wzorzec Gartley’a może sygnalizować odwrócenie się trendu. Aby go zidentyfikować, należy zwrócić uwagę na pięć punktów XABCD.

Ruch pomiędzy punktami XA. Może to być jakikolwiek ruch na wykresie. Rozpoczynający ruch nie ma żadnych obwarowań,. Może to być ruch w górę, jak i w dół. Kolejnym krokiem jest ruch pomiędzy następnymi punktami AB. Jest to ruch w przeciwną stronę niż XA i powinien wynosić około 61,8% ruchu XA. Jeżeli ruch XA był spadkowy, to ruch AB powinien być w kierunku wzrostowym. Trzecia sekcja ruchu pomiędzy punktami BC powinna być w przeciwną stronę niż AB i powinnna wynosić 38,2% lub 88,6% zasięgu AB. Ostatni ruch CD jest przeciwny do BC i powinien być równy 127,2% ruchu CD, jeśli BC wynosi 38,2% zasięgu AB. Jeśli BC stanowił 88,6% ruchu AB, to CD powinno wynosić 161,8% BC.

Podobny do wzorca Gartleya jest wzorzec motyla. Różni się on długościami odcinków i również może wskazywać na odwrócenie trendu.

Kolejnym jest wzorzec Kraba również składa się z pięciu punktów XABCD i może wskazywać na odwrót trendu, jednak ma bardziej złożoną strukturę długości odcinków. Jeżeli podejrzewamy wzorzec Kraba należy zwrócić uwagę na położenie punktu B. Powinien znajdować się w przedziale 38.2% do 61.8% zniesienia wewnętrznego względem pierwszej fali. Możliwe poziomy rozkładają się jak w ciągu liczb Fibonacciego. Położenie punktu „C” nie ma tak istotnego znaczenia, ważne jest, aby nie przebił punktu „A”. Ostatni z punktów „D” stanowi zniesienie zewnętrzne i przebija początkowy poziom wyznaczony przez „X” i. Jest to miejsce, w którym otwieramy naszą pozycję.

Zalety strategii opartych na wzorcach harmonicznych

Wzorce harmoniczne mogą dostarczyć traderom precyzyjne informacje odnośnie punktów wejścia na rynek. Te punkty są oparte na liczbach Fibonacciego i strukturach cenowych, co może pomóc w określeniu kiedy rynek forex wykazuje prawdopodobieństwo zmiany kierunku. Gdy wzorzec harmoniczny się potwierdza, może to wskazywać na znaczne ruchy cenowe, co może skutkować dużymi zyskami dla traderów.

Jeżeli chcemy ograniczyć ryzyko, wzorce harmoniczne możemy wykorzystać do określenia punktów, w których można umieścić stop loss i take profit.

Ograniczenia strategii handlu opartych na wzorcach harmonicznych

Jak każda analiza, wzorce harmoniczne mogą być odbierane subiektywnie. Oznacza to, że część inwestorów może interpretować te same wzorce w różny sposób. Czasem wystarczy założyć inny punkt początkowy i uzyskamy kompletnie inne wyniki. Wyszukiwanie wzorców wymaga dużej wiedzy i umiejętności kalkulacji poziomów. Niezbędna w tym jest znajomość ciągu i poziomów Fibonacciego. Nawet jeżeli wydaje nam się, że dobrze zidentyfikowaliśmy wzorzec, nie mamy gwarancji, że się potwierdzi. Taki przypadek może skutkować dużymi stratami.

Strategie handlu oparte na wzorcach harmonicznych są zaawansowanym narzędziem, które wymaga zaangażowania w analizę techniczną i zrozumienie rynku. Jak widać, wymagają one wiedzy odnośne poziomów Fibonacciego oraz innych teorii statystycznych, aby skutecznie przewidywać zmiany. Posiadając tę wiedzę i doświadczenie możemy podnieść skuteczność naszych decyzji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here