Inwestycje za dziesiątki milionów poprawią komfort życia mieszkańców gminy Wisznia Mała

0
122
Inwestycje za dziesiątki milionów poprawią komfort życia mieszkańców gminy Wisznia Mała

Inwestycje za dziesiątki milionów poprawią komfort życia mieszkańców gminy Wisznia Mała. To między innymi nowa droga dojazdowa, studnia ze stacją uzdatniania wody oraz teren rekreacyjny dla mieszkańców wsi Malin. To duże inwestycje to tylko część planów, które znacząco wpłyną na infrastrukturę gminną. Powstaną przy okazji realizacji centrum logistycznego przez firmy Hillwood i Develia.

Projekty planowane przez inwestorów w porozumieniu z gminą Wisznia Mała mają kosztować łącznie 57 milionów złotych. To niemal tyle, ile wynoszą siedmiomiesięczne wpływy do budżetu gminy. Jego wielkość w 2024 roku sięgnie 100 mln zł. Obrazuje to skalę prywatnych wydatków na gminną infrastrukturę, która poprawi atrakcyjność tych terenów, przekładając się na komfort życia mieszkańców.

Przyciągnięcie dużego inwestora do Malina jest szansą na długofalowy rozwój nie tylko tej jednej wsi, ale kilkunastu miejscowości należących do gminy Wisznia Mała. Bo przy okazji budowy magazynów deweloper zrealizuje dodatkowe inwestycje infrastrukturalne, ale przede wszystkim będzie płacił podatek od nieruchomości, który każdego roku powiększy gminny budżet o kilkanaście procent.

Wylotówka z Malina do Wrocławia bez korków

Spośród realizowanych przez firmy Hillwood i Develia inwestycji towarzyszących budowie centrum logistycznego, dla mieszkańców gminy najważniejsza jest nowa droga w kierunku węzła S5 Kryniczno.

Trzykilometrowy odcinek, prowadzący do trasy szybkiego ruchu, ma kosztować około 50 milionów złotych. Gdyby na terenie dawnego poligonu, zamiast planowanych dzisiaj hal powstały osiedla mieszkaniowe wybudowane przez kilku mniejszych deweloperów, to żaden z nich nie wyłożyłby tak dużych pieniędzy na potrzebną infrastrukturę. Gmina straciłaby szansę na wybudowanie dodatkowego dojazdu do ekspresówki, a ruch samochodowy obecnymi drogami gminnymi sparaliżowałby wyjazd mieszkańców przez miejscowości Kryniczno i Ligotę Piękną.

Tymczasem mieszkańcy Malina i okolicznych wsi mogliby pojechać nową drogą już w 2025 roku. Deweloperzy zobowiązali się bowiem do oddania drogi do użytku jeszcze przed zakończeniem pierwszego etapu inwestycji w hale magazynowe.

Co więcej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej, przeprojektowano układ budynków centrum w taki sposób, że budynki zostały odsunięte od zabudowań mieszkalnych. Dodatkowo, pomiędzy Malinem a pierwszym budynkiem nie będzie ruchu kołowego. Ten element sprawi, że mieszkańcy nie będą narażeni na jakiekolwiek uciążliwości akustyczne, a wraz z zaprojektowanym w ramach budowy drogi rondem, poprawi się dojazd do trasy w kierunku Wrocławia. Zadbano jednocześnie o aspekt wizualno-akustyczny przeznaczając na to dodatkowe 4 miliony złotych. Za te pieniądze, wzdłuż dwukilometrowego odcinka drogi dojazdowej, staną ekrany dźwiękochłonne o wysokości 4 metrów. Zostaną one obsadzone roślinnością i otoczone zielenią, co dodatkowo wygłuszy dźwięki dochodzące z trasy S5. Na prośbę mieszkańców ulic Kalinowej i Miłej ekran akustyczny będzie dłuższy niż pierwotnie planowano.

Lepsze zaopatrzenie w wodę i ochrona przed zalewaniem

To niejedyne nakłady na infrastrukturę gminną. Kosztem półtora miliona złotych deweloperzy podejmą działania poprawiające wydajność sieci wodociągowej. Od lat gmina mierzy się z zaspokajaniem potrzeb rosnącej populacji mieszkańców. Choć populacja gminy zwiększa się z roku na rok, głównie w wyniku migracji przenoszących się na wieś Wrocławian, to sieci wodociągowe od lat nie były modernizowane. Dlatego budowane przez dewelopera studnie zasilą gminną sieć wodociągową o dodatkowe 400 metrów sześciennych na dobę, co od przyszłego roku pozwoli zaopatrzyć w wodę kolejne tysiące osób. Pozwoli to rozwiązać występujące na tym obszarze problemy z niedoborami wody. Są one odczuwalne szczególnie w okresie letnim, kiedy zapotrzebowanie wzrasta do ponad 1800 metrów sześciennych na dobę. Oprócz studni powstaną także zbiorniki retencyjne – wszystko w oparciu o wytyczne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Właściwa retencja wody pomoże zapobiegać suszy w okresie letnim, a w porze deszczowej ochroni mieszkańców przed zalewaniem terenów. Z tego ostatniego szczególnie zadowoleni powinni być mieszkańcy ulicy Sportowej, którzy okresowo zgłaszali takie problemy w ostatnich latach. Tereny zielone wokół zbiorników wodnych będą miały charakter łąk kwietnych, co nie tylko ograniczy wysychanie gruntu, ale także wzbogaci bioróżnorodność.

Wyższy standard życia w całej Wiszni Małej

Na tym nie koniec. Inwestorzy – w duchu dobrosąsiedzkiej współpracy – chcą współpracować z gminą w temacie budowy kanalizacji sanitarnej. Marzenia o sieci odbierającej ścieki z domów mieszkańców mogą się ziścić za sprawą wyższych podatków płynących do gminnego budżetu. Po zbudowaniu centrum logistycznego, Hillwood i Develia będą płacić ponad 13 milionów złotych rocznie, co zwiększy roczny budżet gminy o około 13 procent. Ten dodatkowy przychód płynący każdego roku do gminnej kasy przełoży się na kolejne inwestycje podnoszące standard życia mieszkańców.

Potrzeby są duże. Niezbędna jest nie tylko modernizacja dróg lokalnych, którymi mieszkańcy wszystkich 16 miejscowości codziennie dojeżdżają do pracy, ale także budowa nowych placówek oświaty: szkół podstawowych i przedszkoli.

W dłuższej perspektywie dodatkowe wielomilionowe dochody umożliwią szybszą rozbudowę sieci kanalizacji w całej gminie i położenie w niej Internetu światłowodowego. To udogodnienia, którymi mogą się cieszyć mieszkańcy Wrocławia i nielicznych, najbliższych tej aglomeracji gmin.

Wisienką na torcie dla mieszkańców Malina będzie teren rekreacyjny dla mieszkańców. Działania zmierzające do stworzenia parku już podjęto. Wraz z mieszkańcami gminy, zorganizowano jesienią wspólne dosadzanie drzew i roślin wykorzystując przeznaczony na ten cel przez dewelopera blisko 15-hektarowy pas zieleni, oddzielający Malin od planowanego centrum logistycznego. Wiosną odbędą się kolejne nasadzenia, tym razem roślin miododajnych i jagodowych m.in. krzaków malin, jeżyn i jagód, a także bzów, kalin i jarzębin. W przyszłości cały obszar może zostać wzbogacony o małą architekturę, ławki, ścieżki, plac zabaw dla dzieci i urządzenia do uprawiania sportu, tak aby pełnił funkcję parku dla wszystkich mieszkańców.

Inwestor jest przy tym otwarty na dialog ze społecznością lokalną, by wspólnie mieszkańcami zdecydować o charakterze tego terenu w przyszłości.

Wszystkie te inwestycje sprawią, że Wisznia Mała i należąca do niej wieś Malin staną się przyjazne i wygodne dla mieszkańców. Jak pokazują liczne przykłady innych gmin, gdzie zrealizowano takie inwestycje – wpłynie korzystnie zarówno na komfort życia w tym miejscu, jak również na wzrost cen nieruchomości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here