Kiedy konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości?

0
144

Pełna księgowość jest jednym z kluczowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, wpływającym na prawidłowe zarządzanie finansami firmy. Znajomość tego, kiedy trzeba wprowadzić ten system, jest niezbędna dla każdego przedsiębiorcy. W artykule przedstawimy trzy przypadki, w których konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości.

Przekroczenie progu obrotów

Pierwszym przypadkiem, który wymaga prowadzenia pełnej księgowości, jest przekroczenie przez przedsiębiorstwo określonego progu obrotów. Zgodnie z informacjami od doradców podatkowych w Polsce wynosi on 2 miliony euro netto rocznie, przy czym przeliczenie na złotówki musi być dokonane przy użyciu średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia poprzedniego roku obrotowego. Jeśli firma przekracza ten limit, to od 2022 roku już od pierwszego dnia następnego roku będzie musiała prowadzić pełną księgowość, aby być zgodna z prawem.

Drugim przypadkiem, w którym konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości, są działania związane z wydobyciem surowców oraz prowadzeniem działalności górniczej. W Polsce takie przedsiębiorstwa są zobowiązane do stosowania szczególnych przepisów ujętych w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Wprowadzenie pełnej księgowości jest podyktowane koniecznością dokładniejszego monitorowania kosztów, przychodów oraz ogólnego rozwoju tego rodzaju działalności.

Organizacje non-profit

Trzecim przykładem sektora, w którym wymagana jest pełna księgowość, są organizacje non-profit. Chociaż są to podmioty niekomercyjne, to ich działalność podlega ściśle określonym przepisom prawnym, które regulują zarówno sposób rozliczania finansów, jak i przeznaczanie środków finansowych na cele statutowe. Pełna księgowość pozwala na kontrolowanie wydatków oraz na zachowanie transparentności finansowej dla darczyńców i innych zainteresowanych stron.

Wprowadzenie pełnej księgowości jest konieczne w przypadku przekroczenia progu obrotów, prowadzenia działalności górniczej oraz dla organizacji non-profit. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego systemu pozwala na utrzymanie rzetelnego obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz zminimalizowanie ryzyka naruszeń przepisów prawa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here